Tietosuojaseloste

Tämä on Keppihevosten SM-kilpailut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterin pitäjä
SKHH Ry

3. Rekisterin nimi
Keppihevosten SM-kilpailut asiakastietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään Keppihevosten SM-kilpailut yhteydenpitoon asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakastietorekisteri kerää mm. seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoite, postitoimipaikka ja postinumero
  • Henkilön ikä
  • Sekä muu käyttäjän antama tieto

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa esim. Keppihevosten SM-kilpailuiden luokkien lähtölistoissa.

8. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostiviesti) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).