Rekisteri- ja tietosuojaseloste

SKHH ry, Keppihevosten Suomenmestaruuskilpailut henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
SKHH ry, Keppihevosten Suomenmestaruuskilpailut

Rekisterin nimi
SKHH ry, Keppihevosten Suomenmestaruuskilpailut asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito henkilöön.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite). Tiedot säilyvät rekisterissä aina.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sivujen lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tulleet viestit ja yhteystiedot suojataan luottamuksellisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle (Keppihevosten Suomenmestaruuskilpailut).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.